lunes, 31 de marzo de 2014

Característiques del so


Característiques del so

To (depèn de la frequencia)

Cada so es caracteritza per la seva velocitat específica de vibració, que impressiona de manera peculiar al sentit auditiu. Aquesta propietat rep el nom de to.
La durada de les vibracions d'instruments d'un mateix tipus és proporcional a les seves dimensions lineals.

La mesura d'un so es troba fàcilment per comparació amb una altra semblança del com es pugui determinar la freqüència d'una forma simple.

Els sons de major o menor freqüència es denominen respectivament, aguts o greus; termes relatius, ja que entre els tons diferents un d'ells serà sempre més agut que l'altre i al revés.

La intensitat (depèn de la amplitud )

És la qualitat que permet distingir entre sons forts o febles. A més de l'amplitud en la percepció de la intensitat, influeix la distància al fet que es troba situat el focus sonor de l'oïdor i la capacitat auditiva d'est.

El timbre

Si el to permet diferenciar uns sons d'uns altres per la seva freqüència, i la intensitat els sons forts dels febles, el timbre completa les possibilitats de varietats de l'art musical des del punt de vista acústic, perquè és la qualitat que permet distingir els sons produïts pels diferents instruments.


0 comentarios:

Publicar un comentario