jueves, 7 de noviembre de 2013

Les Xarxes

Una xarxa informàtica és un conjunt d'ordinadors interconnectats entre ells que permet que aquests comparteixes recursos (impressores, discos durs,...) i informació (programes i dades).

Fitxer:NETWORK-Library-LAN.png

Tipus de Xarxes:

-Xarxa d'àrea personal (PAN): és una xarxa d'ordinadors usada per a la comunicació entre els dispositius de la computadora (telèfons incloent les ajudes digitals personals) a prop d'una persona.


-Xarxa d'àrea local (LAN): és una xarxa que es limita a una àrea especial relativament petita tal com una habitació, un sol edifici, nau o avió.


-Xarxa d'àrea metropolitana (MAN): és una xarxa d'alta velocitat (banda ampla) que dóna cobertura en una àrea geogràfica extensa.


-Xarxa d'àrea àmplia (WAN): és una xarxa que s'estén sobre una àrea geogràfica extensa.


-Xarxa d'àrea virtual (VPN): és un grup de computadores amb un conjunt comú de recursos a compartir i de requeriments, que es comuniquen com si estiguessin adjunts a una divisió lògica de xarxes de computadores en la qual tots els nodes poden arribar als altres pel medi de difusió(domini del medi de difusió) en la capa d'enllaç de dades.

0 comentarios:

Publicar un comentario