miércoles, 2 de octubre de 2013

Navegadors

Un navegador, és un programa que permet a l'usuari recuperar i reproduir documents d'hipertext, generalment escrits en HTML. Els navegadors actuals permeten mostrar gràfics, videos, sons, animacions i programes diversos a més de text i enllaços.
La funció d'un navegador és mostrar documents de text. Els documents poden estar incorporats a l'ordinador de l'usuari, però també poden ser a qualsevol altre dispositiu que hi estigui connectat (a través d'internet, per exemple) i que tingui els recursos necessaris per a la transmissió. Aquests documents,
anomenats pàgines web, tenen hipervincles que enllacen el text o una imatge amb un altre document.


0 comentarios:

Publicar un comentario